I første kvartal 2015 har SalesJobs hatt en omsetningsvekst på 60 prosent. Daglig leder Erik Nyhus har en klar formening om hva som er grunnlaget for den sterke veksten.

– Vi ansetter rådgivere som brenner for salg, og som kommer fra mange bransjer. Vi sørger for å ha lokale ledere, og et personale som er egendrevet uten detaljstyring ovenfra. Vi selger stillingene på en god måte, og er opptatt av faget rekruttering, forteller han i et intervju med Vestviken 24.

Selskapet startet med tre ansatte, og fikk to til på laget i løpet av det første året i drift. Nå består SalesJobs av åtte personer, og har som mål å ansette tre til i løpet av 2015.

I 2013, som var det første hele driftsåret, hadde selskapet en omsetning på 4,4 millioner kroner med et lite plussresultat.

I 2014 økte omsetningen til 8 millioner kroner, og driftsresultat før skatt endte på 1 millioner kroner.

Og 2015 har altså startet på samme måte – med kraftig vekst videre.

– Vi fant en ledig posisjon i markedet, sier Erik Nyhus, som vil fastholde på spesialiseringen i et tøft marked.

– Vi ønsker å etablere oss i flere store byer, forteller han, og understreker viktigheten av å følge med i timen.

– Jeg tror ikke det er de store som spiser de små, men de raske som spiser de treige, sier Erik Nyhus.

Les hele intervjuet i Vestviken 24