Kunde­undersøkelsen november 2017

Kunde­undersøkelsen november 20172018-02-15T13:08:27+00:00

SalesJobs har kartlagt hva kundene er opptatt av, og svarene overrasker ikke ledelsen.

Markedet er lei av masete selgere. Kundene vil bli utfordret, og det forutsetter både forståelse og kompetanse, sier Erik Nyhus, daglig leder i SalesJobs.

Gjennom rekrutteringsoppdrag jobber SalesJobs tett med mange salgsbedrifter over hele landet. Med en undersøkelse, gjennomført av danske Proficon, skal virksomheten forsterke det firmaet allerede er gode på og rette på det som kan bli bedre. På en skala fra 1 til 7 har totalt 50 respondenter vektlagt SalesJobs’ tjenester.

SalesJobs rådgivere scorer på en skala fra 1-7

SalesJobs gjennomfører hvert år en kundeundersøkelse. Her vurderer kundene SalesJobs rådgivere innenfor kvalitative områder som kompetanse, forretningsforståelse, tilgjengelighet, holde fremdrift, evne til å lytte, m.m. Dette gir oss direkte feedback, som er viktig input for oss i vårt arbeid med stadig forbedring og utvikling.

6.2

Svarene forteller i hovedsak fire ting:

  • 1. Kundene forventer høy kompetanse
  • 2. Kundene ønsker god framdrift

  • 3. Kundene søker forståelse
  • 4. Kundene vil utfordres

Nærhet..

Vår lidenskap er å jobbe med mennesker. Vi er «på», vi er inkluderende og vi bryr oss.

Kvalitet..

Vi er presise og holder våre løfter. SalesJobs inngår aldri kompromisser hva angår etikk og integritet.

Nytenkende..

Vi skal tenke nytt, inspirere og utfordre. Vi skal oppleves som differensierende og løsningsorienterte.