De beste kandidatene for en stilling er ofte de passive kandidatene – de som er (eller tror de er) tilfredse i sin nåværende jobb, og som ikke aktivt søker etter nye muligheter. Disse personene utgjør en stor og viktig del av den helhetlige søkermassen.

Hva er en passiv jobbsøker?

En passiv jobbsøker er i jobb, uten å aktivt søke på andre stillinger. Likevel kan det være aktuelt for disse personene å skifte jobb dersom stillingen er attraktiv nok, og tilbudet godt nok.

Ofte er det her vi finner den best egnede kandidaten til å ta din bedrift et steg videre. Vi bruker mye tid på nettverksbygging for å få en komplett oversikt over kandidatmarkedet, og benytter våre egne forbindelser aktivt i søket.

Å finne de passive kandidatene er en tidkrevende prosess som krever et grundig søk. Det holder ikke kun å identifisere de kandidatene som sitter på gjerdet, og som kan være interessert – man må også kunne vurdere kandidatens indre motivasjon, og bedømme hvorvidt denne stillingen er aktuell og attraktiv for ham eller henne.

Oppsøkende rekruttering

Search representerer en mer oppsøkende form for rekruttering enn den tradisjonelle stillingsannonsen. En slik rekrutteringsprosess består av aktiv nettverksjobbing, ofte i kombinasjon med tradisjonell annonsering, der vi benytter vår egne interne CV-database – samtidig som vi leter i tradisjonelle kanaler og i sosiale medier.

Vi bruker vår bransjeforståelse, vårt nettverk og våre kontakter for å sondere markedet, holde oss oppdatert på relevante kandidater og kontakte personer som er aktuelle for stillingen.

Search og sosiale medier

Sosiale medier gir oss en god mulighet til å fange oppmerksomheten til de aktive jobbsøkerne, og komme i kontakt med dem. Dette er en svært god arena for å skape interesse og engasjement.

De største “SoMe”-kanalene vil alltid være aktuelle på grunn av sin rekkevidde og evne til å nå spesifikke målgrupper. Særlig LinkedIn har vokst frem som et nærmest uunnværlig verktøy for alle som jobber med profesjonelle nettverk. Denne plattformen gir både personer og bedrifter en unik mulighet til å vise seg frem, og skape interesse hos fremtidige arbeidsgivere eller arbeidstakere.

Et godt search = god synlighet

For å lykkes med rekrutteringsprosessen må du være aktiv, og et godt search er nærmest synonymt med god synlighet.

Du må være tilstede på alle arenaer hvor aktuelle kandidater møtes, og ikke være redd for å fortelle dem hva ditt selskap er særskilt gode på. Vis kandidatene hvorfor de bør jobbe for nettopp deg, og vis frem mulighetene som venter i din bedrift.

Kom i kontakt med oss