Jobbanalyse

Før du i det hele tatt tar beslutningen om at «ja, vi trenger å ansette» og skriver stillingsutlysningen, MÅ du gjøre en jobbanalyse. Da sørger du for riktigere bruk av ressurser.

Hindre feilansettelser med jobbanalyse

Ansettelser er ofte den største investeringen bedrifter gjør og krever store ressurser, spesielt den første tiden. Hvis du i tillegg ender opp med å ansette en person med feil kompetanse, blir dette en stor utgift.
Ved å gjøre en jobbanalyse som første del av ansettelsesprosessen, kartlegger du hva slags arbeidsoppgaver stillingen skal ha ansvar for og hva slags kompetanse vedkommende trenger.

En jobbanalyse gjør det enklere å både skrive en god stillingsutlysning, så de riktige kandidatene søker, samtidig som analysen også fungerer som en avklaring mellom ledelse, HR-avdeling og kollegaer av hva slags person bedriften nå søker etter.

Innhold i en jobbanalyse

Jobbanalysen kan gjøres på litt ulike måter og bør tilpasses hva slags roller bedriften søker etter. Uansett bør en jobbanalyse ta for seg disse spørsmålene:

  • Hva slags kompetanse er nødvendig?
  • Hvilke ansvarsområder skal stillingen ha?
  • Hvilke behov trenger vi i fremtiden?
  • Hvor stort er behovet for opplæring?