Utvelgelsesprosessen

Utvelgelsesprosessens fire faser

Utvelgelsen i en rekrutteringsprosess foregår gjerne i fire faser:

1. Kartlegging av aktive og passive søkere

Den innledende fasen er en grovsiling av søknader og medfølgende CV-er. I denne fasen vil vi også saumfare vår database og vårt nettverk for å finne potensielle passive søkere. Dette er kandidater som i utgangspunktet ikke er aktivt på leting etter ny jobb, men som holder mulighetene åpne.

2. Screening på telefon eller video

Basert på jobbanalysen, en grundig analyse av stillingens egenart og nødvendig kompetanse, identifiserer vi aktuelle kandidater. Vi vurderer formell kompetanse som utdanning og erfaring, men også personlige egenskaper og ferdigheter.

I denne fasen gjennomfører vi gjerne telefonintervjuer for å avklare aktuelle kandidaters forventninger og livssituasjon, og for å få et bedre innblikk i viktige faktorer som motivasjon, holdninger og personlighet.

3. Personlige førstegangsintervjuer

Kandidatene vi velger å ta med videre i prosessen inviteres til et møte ansikt til ansikt – et personlig førstegangsintervju der vi går dypere ned i hver enkelt kandidats kvalifikasjoner. Formålet med disse intervjuene er å sitte igjen med de beste kandidatene til den siste og avgjørende fasen.

I denne fasen utarbeider vi også scorekort som vil bli brukt videre i prosessen.

4. Arbeidsprøver, referansesjekk og møte med oppdragsgiver

I den fjerde og siste fasen involverer vi oppdragsgiveren vår i langt større grad enn tidligere, og inviterer dem til å delta i møter med aktuelle kandidater. Basert på disse møtene, samt arbeidsprøver, tester og referansesjekker, oppdateres scorekortene for å reflektere hvor godt egnet hver av kandidatene er for jobben. Dette er objektive poengsummer som fjerner diskriminering, synsing og magefølelse fra beslutningen.

Den beste kandidaten, med høyest poengsum, vil normalt bli innstilt til jobben. Vi har tett dialog med oppdragsgiver gjennom hele prosessen, helt frem til beslutning og kontraktsignering, for å sikre at den beste kandidaten blir valgt.