Lederrekruttering

Prosessen med å rekruttere ledere handler om å avdekke kompetanse innenfor lederskap, noe som ofte omhandler evner, personlige egenskaper, fagkunnskap og erfaring.

Hvem man søker etter varierer ut fra nivået – og man stiller for eksempel andre krav til en mellomleder enn til en toppleder.

Mandat og ansvar

I en lederrekrutteringsprosess starter vi med å kartlegge eierstrukturen for å avklare hvilket mandat som ligger i selskapets ulike lederstillinger:

  • Hvordan er bedriften organisert?
  • Hvor mange nivåer involveres i beslutningsprosessene?
  • Hvem rapporterer man til?

 

Forventnings- og rolleavklaring er svært viktig i en slik prosess. En direktør forventer ofte å bli tillagt også andre roller i toppledergruppen. En forutsetning for vellykket drift er at alle i nøkkelpersoner i bedriftens lederposisjoner drar i samme retning, har samsvarende motivasjon for å skape gode resultater, og at de har den samme kommersielle interessen i bedriften.

Search-metodikk for å finne passive lederkandidater

Lederrekruttering er ofte en tyngre prosess, med flere intervjurunder og case-øvelser. Search-metodikken blir derfor enda mer gjeldende i denne sammenhengen, da de beste personene til å fylle en lederrolle, i de aller fleste tilfeller, er passive søkere.

Lederegenskaper

I en lederrekruttering legger vi vekt på å identifisere de nødvendige kompetanseområdene for å innta og lykkes i en lederrolle. For eksempel: Hvordan behandler kandidaten sine nåværende ansatte? Evner denne personen å ta tøffe avgjørelser? Har han/hun det strategiske blikket? Og hva med planmessighet?

En god leder må skape en felles forståelse for bedriftens mål og verdier, og sørge for en sunn og lønnsom forretning. Gode ledere ser verdien i at deres ansatte opplever å bli sett og hørt. De våger å gi dem frihet og fleksibilitet, men setter samtidig tydelige krav til innsats, atferd og resultater.

Rådgivere med ledererfaring

Etter mange år som spesialister i bransjen har vi i SalesJobs opparbeidet oss en solid kompetanse og bred erfaring innen lederrekruttering. Våre rådgivere har selv hatt lederroller i større bedrifter, og har derfor god kjennskap lederes ansvar og utfordringer.

Vi jobber med en lang rekke selskaper innen mange forskjellige bransjer, og har dermed et stort nettverk og utallige kontakter. Det gir oss også tilgang til et bredt marked av gode og kvalifiserte kandidater.

SalesJobs vet hva som skal til for å lykkes, og dette er grunnen til at flere av næringslivets toppledere anser våre konsulenter som sine betrodde rådgivere.

Kom i kontakt med oss