Salgsrekruttering

Det er to hovedgrunner til at vi i SalesJobs har spesialisert oss på salgsrekruttering:

  1. Det er et svært krevende fagområde, som vi ser at mange sliter med å rekruttere gode kandidater til.
  2. Vår filosofi er at vi skal fokusere på det vi er gode på, og salgsrekruttering er det perfekte krysningspunkt for vår erfaring, vår kompetanse og våre interesser.

 

SalesJobs kjenner selgerens hverdag

Våre rådgivere har stor forståelse for hvordan hverdagen til en selger eller salgsleder ser ut.

Vi kjenner til utfordringene, og vi kjenner til suksessfaktorene. Vi har sett (og gjort) alle de vanlige feilene, og vi har gjort grepene som skaper endring og gir resultater.

Vi skal finne den beste matchen

Som din rekrutteringspartner tar vi ansvar for hele rekrutteringsprosessen og tar oss av grovarbeidet på egenhånd, slik at du som oppdragsgiver kan fokusere på din kjernevirksomhet.

Gjennom grundige og objektive jobb- og profilanalyser finner vi den beste matchen for nettopp dine behov, uten at synsing og magefølelse blir en faktor. Vi identifiserer nøyaktig hva som forventes og kreves i stillingen, og hvilke egenskaper, ferdigheter og kompetanse din ideelle kandidat må ha.

De beste selgere har et naturlig indre driv, og en sterk motivasjon for å lykkes. Dette er personlige egenskaper vi kan identifisere gjennom vår rekrutteringsprosess, og som vi følger opp også etter ansettelsen.

Salgsrekruttering i flere faser

Salgsrekrutteringsprosessen foregår i fire forskjellige faser, og tar oss hele veien fra en innledende kartlegging av aktive og passive søkere og helt frem til ansettelse og oppfølging av den ansatte kandidaten.

For å finne de beste kandidatene benytter vi tradisjonell annonsering, kombinert med en grundig gjennomgang av våre interne databaser, samt aktiv bruk av vårt enorme forretningsnettverk.

Etter jobbanalysen gjennomfører vi telefonintervjuer med alle aktuelle kandidater, før et mindre utvalg blir kalt inn til personlige møter. I denne fasen involverer vi oppdragsgiveren i langt større grad enn tidligere, og inviterer dem til å delta i møter med aktuelle kandidater.

Les om utvelgelsesprosessen

God salgsrekruttering er også oppfølging

Avslutningsvis kommer vi, i tett dialog med oppdragsgiver, med en anbefaling eller innstilling til ansettelse. Vi fungerer som rådgivere hele veien fra start til slutt, og følger opp den nyansatte også etter at kontrakten er signert.

På denne måten kan vi bidra til at den nyansatte får en best mulig overgang til ny arbeidsplass, og dermed kan begynne å levere resultater raskere.

En ny medarbeider er ikke automatisk en vellykket rekruttering, og vårt mål er derfor alltid å finne den kandidaten med størst potensiale for å bidra til vekst og utvikling for sin nye arbeidsgiver.

Hvorvidt vi har lykkes får vi først et endelig svar på et stykke etter selve ansettelsen, og vi bruker derfor ressurser på å kvalitetssikre kandidaten også i denne perioden.