Vår Kultur

Nærhet, kvalitet og nytenkning

Vår kultur kjennetegnes av nærhet, kvalitet og nytenkning. I tillegg streber vi etter å alltid være inkluderende, presise og løsningsorienterte.

Hos SalesJobs elsker vi å jobbe med mennesker. Vi bryr oss oppriktig om mennesker, vi holder det vi lover, og vi er bevisste på vår egen etikk og integritet. Vi skal inspirere der vi ser potensiale, og utfordre der vi ser muligheter.

Vi skal alltid være transparente, åpne og rause, og vi vil alltid involvere kundene våre i så stor grad som de selv ønsker. Vi har en flat struktur, og verdsetter tankegangen om at alle skal bli sett og hørt. Hos oss er alle ansatte operative, og alle deltar aktivt i rekrutteringen av nøkkelpersoner for våre respektive kunder.
SalesJobs er opptatt av at alle søkere skal få en rettferdig og respektfull behandling, med ryddige og gode tilbakemeldinger. Dette tror vi også bidrar til å skape et godt renomme for våre oppdragsgivere.

Vi er ærlige og involverende

Vi tar ansvar for hele rekrutteringsprosessen, og tar oss av grovarbeidet på egenhånd, slik at våre oppdragsgivere kan fokusere på sin kjernevirksomhet. Samtidig ønsker vi et konstruktivt samarbeid, og det vil alltid være rom for å komme med forslag og innspill underveis.
På samme måte vil vi aldri være redde for å fremme egne forslag, og vi skal våge å stille de vanskelige spørsmålene. Vi jobber tross alt mot et felles formål: Vi skal skape resultater sammen!

Vi er din beste sjanse for å lykkes

Vår kultur er tett knyttet til vår filosofi. Vi skal være best på et av de mest krevende områdene innen rekruttering, og det krever at alle drar i samme retning.
SalesJobs skal være den beste aktøren for å ansette den rette kandidaten til nettopp den stillingen din organisasjon ønsker å fylle.