Hvorfor SalesJobs

Førstevalget for bedrifter med salgsfokus

SalesJobs har spesialisert seg på å rekruttere til kommersielle roller, med fokus på salg, marked og ledere. Siden oppstarten i 2012 har vi etablert oss som markedsledende aktør innen vårt fagområde i Norge. Vi har avdelinger i Oslo, Vestfold og Rogaland, og utfører treffsikre rekrutteringer over hele landet.

Kommersiell ekspertise

Vi forstår og kjenner leder- og salgsrelaterte rollers hverdag, og vet hva som skal til for å lykkes. Det finnes mange dyktige mennesker der ute, men det kan være vanskelig å identifisere akkurat hvem som er rett person på rett sted, til rett tid. De som evner å finne den perfekte matchen er også de som lykkes best. Det krever god innsikt i faget, og bred erfaring med å identifisere behov og kvalifikasjoner. I tillegg må man ha viljen og evnen til å sette seg inn i oppdragsgivers kultur, mål og profil.

Nærhet, kvalitet og nytenkning

Våre tre viktigste verdier er nærhet, kvalitet og nytenkning:

Nærhet

Nærhet fordi vår lidenskap er å jobbe med mennesker. Vi er på, vi er inkluderende og vi bryr oss.

Kvalitet

Vi er presise og alltid holder løfter vi gir. SalesJobs inngår aldri kompromisser på etikk og integritet.

Nytenkning

Nytenkning fordi vi alltid skal tenke nytt, inspirere og utfordre. Vi skal oppleves som differensierende og løsningsorienterte.

Din sparringspartner

SalesJobs er din faglige sparringspartner i en tid- og ressurskrevende rekrutteringsprosess. Våre rådgivere er operative, med ledererfaring og lang fartstid innen salg og salgsledelse. Vi forstår faget salg, og har verdifull innsikt i oppbygging av et salgsteam. Vårt oppdrag er å finne den kandidaten som virkelig kan bidra på sin nye arbeidsplass.

Vi jobber i en rekke salgsrettede miljøer, og har et solid nettverk som vi drar nytte av – både som rekrutteringsansvarlige, og som rådgivere og sparringspartnere. Det gjør at vi enkelt kan identifisere hva som fungerer, og hva som kan endres.

SalesJobs tør å tenke nytt og annerledes, og vi utfordrer kundene våre når vi ser nye muligheter. Slik skaper vi ytterligere verdi for våre kunder.