Onboarding

Vårt oppdrag er ikke over når en kandidat har blitt valgt, ei heller den dagen den nyansatte starter i jobben.

Onboarding, som blir et stadig mer etablert begrep i rekrutteringsarbeid, er på mange måter den femte fasen i utvelgelses- og rekrutteringsprosessen – og denne fasen starter når kontrakten er signert.

Resultater tar tid

Det tar tid å komme i gang i en ny jobb. Det tar tid før man virkelig får vist hva man er god for. Prøvetiden er ofte på seks måneder, men vi sier gjerne at det ofte tar et år før man får full oversikt og opptil tre år før man for alvor ser resultatene.

Derfor investerer vi tid for at dette skal gå fortere, og ikke minst enklere. Vi kjenner godt til de feilene man må unngå, og sørger for at disse ikke skjer. Vi presiserer også viktigheten av god kommunikasjon, slik at den ansatte blir sett.

Onboarding er tett samarbeid og oppfølgingsmøter

SalesJobs kommer inn som en rådgivende part, hvor vi har et tett samarbeid og flere oppfølgingsmøter med oppdragsgiver. Samtlige møter har et faglig innhold hvor vi går aktivt inn i de ulike implementeringsfasene.

Hensikten med onboarding er å sikre en god start. Det gjelder opplæring i alle systemer og produkter, introduksjon av kollegaer og nøkkelpersonell i bedriften. Forventningene ble allerede definert i jobbanalysen, og i denne fasen har vi oppfølgingssamtaler med rekrutterende leder.

Onboarding avklarer forventninger og forutsetninger

Er nærmeste leder bevisst på hva den nyansatte forventer, samt hvilke forutsetninger hun eller han har til å passe inn i jobben? Det er spørsmål som vi sammen finner svar på, og sørger for å ta tak i dersom det er behov for endringer.

SalesJobs jobber side om side med oppdragsgiver i flere måneder etter ansettelsen, for å kvalitetssikre den prosessen vi startet på i første fase av rekrutteringen.