«EVRY leverer tjenester som brukes av over fem millioner mennesker i Norden. Vi bistår virksomheter i både privat og offentlig sektor med innovasjon for økt modernisering og konkurransekraft i markedet. Selskapet har valgt å inngå et samarbeid med SalesJobs for å nå ut til Norges beste selgere. «Vi er godt fornøyde med rekrutteringene SalesJobs har gjennomført for oss så langt og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.»

Tim Nguyen, salgssjef hos EVRY

«Würth Norge AS har hatt SalesJobs som rekrutteringspartner innenfor salgsrelaterte stillinger i flere år. SalesJobs vet hva som skal til for å lykkes i salg. De følger opp tett og er raske til å snu seg. Vi er svært godt fornøyd med samarbeidet så langt.»

Tor Olav Johnsen, Fagleder Rekruttering og Kompetanseutvikling/ Würth Norge AS

«Visma har valgt å ha et samarbeide med SalesJobs over en årrekke. Begrunnelse for dette er SalesJobs profesjonalitet og kunnskap rundt rekruttering av selgende mennesker. Deres prosesser og kvalitetssikringsverktøy oppleves svært tillitsvekkende og har hjulpet oss med å rekruttere flere svært gode medarbeidere.»

Jo-Eigil Gjermundsen, Partner Account Manager/ Visma Mamut AS

«Vi opplever SalesJobs som en profesjonell rekrutteringspartner, og de er meget dyktige til å sette seg inn i og forstå vår kultur og våre behov. Vi er meget godt fornøyd med rekrutteringene så langt.»

Espen Randsted, Administrerende direktør/ Fritzøe Engros AS

«Vi i Makita ser hvor krevende det er å finne den rette medarbeideren. Vår organisasjon har vokst raskt og vi har innsett at det krever sitt å sortere ut de rette kandidatene. SalesJobs gjør en meget grundig jobb både med å sette seg inn i selve oppdraget, bearbeiding av søkeprosessen og selve tilsettingen. Vi er totalt sett svært fornøyd med SalesJobs.»

Stian Braata, Country Manager/ Makita Norway

«Rekrutteringene har blitt ryddig og profesjonelt gjennomført. SalesJobs fikk tak i de rette profilene og fremsto som en god ambassadør for Nasta gjennom hele rekrutteringsprosessen. Vi er godt fornøyde så langt.»

Tom Johansen, Administrerende direktør/ Nasta AS

«SalesJobs er grundige og systematiske fra A til Å i rekrutteringsprosessen. De har presise verktøy for utvelgelse. I tillegg følger de godt opp i onboarding-fasen, der det handlet om å implementere de nyansatte på beste måte. Vi anbefaler SalesJobs til salgs- og lederrekrutteringer.»

Morten Daae-Johansen, Daglig leder / Bil-Service Larvik

,