Mentor for ledere

Som en naturlig videreutvikling av vår kjernetjeneste, salgs- og lederrekruttering, har vår rådgivningsfunksjon og mentorrolle vokst frem som en viktig tilleggstjeneste for mange av våre kunder. Gjennom en rekke vellykkede oppdrag har vi bygget relasjoner til flere bedriftsledere som fremdeles velger å benytte seg av vår kompetanse ved behov.

Vår mentorfilosofi er enkel: Vi skal inspirere der vi ser vi ser potensiale, og vi skal utfordre der vi ser at du står fast!

SalesJobs har ledererfaring

Mange av våre konsulenter har selv erfaring fra tyngre lederroller, og kan derfor fungere som gode sparringspartnere og rådgivere for næringslivsledere.

Vi forstår deres hverdag, og har selv vært gjennom mange av de samme utfordringene dere møter på. Som leder kan du forvente at vi bryr oss, og setter oss inn i din situasjon. Videre kan du stole på at vi våger å stille de vanskelige og ukomfortable spørsmålene, og at vi bryr oss om dine verdier.

Nettverk og tillit

Foruten våre konsulenters ledererfaring, er tillit og nettverk de viktigste årsakene til at bedriftsledere anser oss som verdifulle mentorer.

SalesJobs har jobbet med ledere i svært mange selskaper, og har med tiden bygget opp nære relasjoner og en gjensidig tillit til våre kunder.

Kom i kontakt med oss