Rekruttering

SalesJobs er spesialister på rekruttering til salgsbransjen – et segment det kan være svært krevende å rekruttere til. For å lykkes må man være dedikert til oppgaven, noe som ofte koster mer tid og energi enn hva interne ledere har til rådighet.