En av tre ser på nye jobb-muligheter i andre bransjer!

Hvert år gjennomfører FINN en jobbundersøkelse for å avdekke forhold og utvikling i det norske arbeidslivet. Nå skal vi se på noen av funnene fra jobbundersøkelsen 2021 med koronapandemien som bakteppe. Vi skal også se noen av funnene opp mot ferske data fra FINN jobb de første ukene av 2021.

Et særlig interessant tema som fremheves er mobilitet, altså hvor interessert vi er i å bytte jobb. Nesten halvparten av arbeidsstyrken har søkt jobb eller vært på intervju de siste to årene, og vi ser en svak økning år for år de siste fem årene. Når det gjelder andelen som faktisk har byttet jobb, ligger årets måling høyere enn de fire foregående årene.

Kilde: Finn/jobb

Her kan du lese hele jobbundesøkelsen

 

Del gjerne: