Aon Assessment

Hva er Aon Assessment?

SalesJobs samarbeider blant annet med Aon Assessment (tidligere cut-e) som er markedsleder i Norge innen evne-, ferdighets- og personlighetstester – primært knyttet til rekruttering og utvikling.

Våre kartleggingsverktøy tar objektive målinger av kandidatinformasjon, og er med på å bidra til en bedre og mer rettferdig prosess, enten målet er å screene søkere, vurdere om kandidaten har de nødvendige evnene og ferdighetene, en personlighet som er kompatibel med stillingen som er utlyst og med arbeidsgivers bedriftskultur og for å skape et godt grunnlag for strukturerte intervjuer.