SalesJobs kundeundersøkelse

SalesJobs gjennomfører årlig en kundeundersøkelse som måler hva kundene er opptatt av. Her følger en oppsummering av undersøkelsen som ble gjennomført i Q1 2019.

Markedet er lei pågående og masete selgere. Den noe gammeldagse og «pushy» måten å utøve salg og kundekontakt på er nok passé. Kundene vil riktig nok bli utfordret, men de vil også bli tilført kompetanse og merverdi – kunden byr på kaffen, men ønsker avkastning i etterkant av kundemøtet. Jeg tror at dette er en konklusjon man kan trekke uavhengig av bransje, sier Erik Nyhus, daglig leder i SalesJobs AS.

SalesJobs gjennomfører langt over 100 grundige rekrutteringsprosesser per år, i tett samarbeid med mange konkurranseutsatte virksomheter og travle ledere over hele landet. En undersøkelse gjennomført av danske Proficon gir viktige tilbakemeldinger fra kundene, som utvikler SalesJobs til å bli en enda bedre samarbeidspartner. På en skala fra 1 til 7 har over 50 respondenter vurdert og vektlagt SalesJobs sine tjenester og rådgivere.

SalesJobs rådgivere scorer samlet på en skala fra 1-7 hele: 6,3 poeng. (90% score).

Ikke overraskende kommer det frem at kundene er mest opptatt av at vi finner rett kandidat for dem. Videre sier de at vi må være kompetente innenfor vårt fagfelt, at vi forstår deres «business» og at vi holder fremdrift og følger opp.

Noe mer overraskende er det kanskje at kundene svarer at de ikke er så opptatt av relasjonen eller at vi er tilgjengelige for dem til enhver tid.

Vi er både ydmyke og stolte over å ha fått en kundescore på hele 6,3 poeng av 7 oppnåelige. Vi registrerer at kundene mener vi bør jobbe mer med innovasjon og nytenkning. Dette er verdifull innsikt som vi tar med oss videre, forteller Nyhus.

Alt over 6,0 poeng er å anse som meget godt i denne type undersøkelse, forteller Bo Bræmer som har stått for undersøkelsen gjennom det danske selskapet Proficon. En såpass høy score som 6,3 ser vi ikke ofte. Særlig sett i lys av at det å rekruttere til salgsorganisasjoner er krevende. Dette tyder på at SalesJobs jobber tett på sine kunder og at de har kompetente rådgivere. Samtidig så har de også noen områder som kan videreutvikles, avslutter Bræmer.

Svarene forteller i hovedsak fem ting:

For spørsmål kontakt Erik Nyhus, daglig leder i SalesJobs AS, tlf: 900 77 882.

0
Del gjerne: