SalesJobs med kraftig vekst i Vestfold i 2021 – ny headhunter på plass!

SalesJobs i Vestfold leverte all time high i pandemiåret 2021, og Vestfold-avdelingen hadde en omsetningsvekst på hele 70% mot foregående år. Leder og partner ved avdelingen, Roar Isachsen har offensive planer og har ansatt Bo Sørensen som ny headhunter på solkysten i Vestfold. Bo Sørensen har mange år i salg, og har de siste årene bekledd lederroller i Kinnarps og Lekolar. Vi tok en kaffekopp med gutta på Torp, og var selvsagt spesielt nysgjerrige på den nye mannen med dansk pass og en sterk pasjon for håndball.

-Bo, hvorfor valgte du SalesJobs –

-Etter 17 år i salg og salgsledelse, har jeg virkelig kjent på viktigheten av å få ansatt riktig person i riktig rolle. Litt flåsete sagt kan man si at jeg opplevde jeg brukte 80% av min tid på 20 % av mine ansatte som ikke fikk til den rollen de var tiltenkt i den gitte organisasjonen.  Jeg har som de fleste salgssjefer også prøvd å kaste meg ut i å ansette folk selv, og gjort meg enormt mange erfaringer rundt hvor viktig det er å angripe dette metodisk for å få et godt resultat. Det hadde lenge spiret i meg at rekruttering var et felt jeg kunne tenke meg å fordype meg i om den riktige muligheten bød seg.

-Hva kan du bidra med, og hvilke verdi har det for kundene?

-Etter å ha vært gjennom den klassiske salgs-karrieren fra distriktsansvarlig til KAM til Salgssjef, har jeg fått en faglig tyngde innen salg som er godt å ha med seg når jeg nå starter en ny karriere innen rekruttering. Derfor var det et helt naturlig valg å velge nettopp SalesJobs, hvor vi kun jobber med kommersielle roller og alle rådgivere har en lang og variert bakgrunn innen salg og marked. For kundene vil dette bety at jeg kjapt kan sette meg inn i hvilke behov de har men også samtidig kunne gå i en konstruktiv dialog med de hva gjelder organisering, metodikk og salgsprosesser.

-Hvordan opplever du rekrutteringsmarkedet på Solkysten i Vestfold om dagen?

-Jeg kommer jo inn i SalesJobs midt i en pandemi, men det bærer oppdragsmengden absolutt ikke preg av. Det er hard konkurranse om de gode folka i hele Norge , og også i Vestfold. Mange bedrifter søker etter nye medarbeidere, både grunnet vekst men også organisasjonsforandringer.

-Hvordan er inntrykket etter en halv måned på jobb?

-Jeg har et enormt godt inntrykk. Vi en god blanding av bransjer og ansettelsestid i selskapet, og dette har jeg stor tro på som en del av oppskriften på å levere All time High i 2022 også. Fundamentet i selskapet i form av prosesser og metodisk tilnærming er godt forankret og utprøvd over tid, og som ny er nettopp dette av stor viktighet for å bli tidligst mulig operativ, og føle at jeg bidrar.

-Til slutt, Bo – hvem vinner håndball EM?

-De Danske drenger, uten tvil. De har det beste laget. Nå er det håndballfeber i heimen, og kjøleskapet er fylt opp med Jolly Cola og røde pølser

Vi ønsker Bo lykke til med den nye jobben, og med håndball EM….

 

Erik Nyhus, januar 2022.

Del gjerne: