Sterkt frokostmøte med Forsvarets vinnerkultur

Med nesten fullsatt sal i SalesJobs-lokalene i Bjørvika, holdt talsmann i Hæren, oberstløytnant Terje Bruøygard, et slående innlegg om vinnerkultur i Forsvaret.

Med 20 års erfaring fra Hæren, hvorav tre som øverste sjef for en kampstyrke i Afghanistan, kunne Bruøygard gi noen sterke beskrivelser på hvor viktig alle ledd i en organisasjon er for suksess i et oppdrag.

Bruøygard trakk mange paralleller og metaforer som kunne overføres til næringslivets utfordringer, men på noen områder skilte hans lederjobb seg fra de fleste andre.

Når du er i kamp mot Taliban, så er de ikke rom for sølvmedaljer, fortalte Bruøygard alvorlig.

Det handler om å være forberedt, og dårlig forberedelser medfører ofte tap av menneskeliv i vår bransje, fortsatte oberstløytnanten.

Arrangør Ken Robin Utvik, partner i SalesJobs, var strålende fornøyd med arrangementet.

Vi er både ydmyke og stolte av at godt over 100 ledere fra næringslivet i Oslo valgte å melde seg på dette frokostmøtet som vi arrangerte sammen med Visma Personnel, sa Utvik.

Det er viktig for oss å få møte næringslivet i ulike settinger, og gjennom slikt arrangement kan vi belyse temaer relatert til rekruttering som vi er opptatt av. Jeg vil benytte anledningen til å takk alle deltakerne for oppmøtet.

Temaet på frokostmøtet var vinnerkultur, og i tillegg til Bruøygard holdt også førstelektor Gorm Kunøe fra BI et engasjerende innlegg om salgskultur, og om viktigheten av at salget får prioritet og oppmerksomhet i næringslivet.

Både oberstløytnanten og førstelektoren fra BI var skjønt enige om at kultur spiser strategi til frokost.

Del gjerne: