Våre kunder vil utfordres

SalesJobs har kartlagt hva kundene er opptatt av, og svarene overrasker ikke ledelsen. – Markedet er lei av masete selgere. Kundene vil bli utfordret, og det forutsetter både forståelse og kompetanse, sier Erik Nyhus, daglig leder i SalesJobs. 

Gjennom rekrutteringsoppdrag jobber SalesJobs tett med mange salgsbedrifter over hele landet. Med en undersøkelse, gjennomført av danske Proficon, skal virksomheten forsterke det firmaet allerede er gode på og rette på det som kan bli bedre. På en skala fra 1 til 7 har totalt 50 respondenter vektlagt SalesJobs’ tjenester.

– Svarene forteller oss i hovedsak fire ting, sier Erik Nyhus, og ramser opp de mest betydningsfulle funnene.

1. Kundene forventer høy kompetanse
– Det er ikke overraskende. Når du først setter ut en så viktig jobb som rekruttering av mennesker, er det med tillit og ansvar. Våre kunder skal møtes med høy kompetanse, både fra den enkelte rådgiver og fra SalesJobs som selskap.

2. Kundene ønsker god framdrift
– Vi forstår at tid er en knapphetsfaktor. Derfor må vi levere våre tjenester med presisjon. Rekruttering er en stor koordinatorjobb med mange tidsfrister. Der må vi være nøye, poengterer Nyhus.

3. Kundene søker forståelse
– Lederskap er ofte en ensom øvelse. Mange ser nytten av å diskutere forretningsdrift og valg med en uavhengig aktør. En god samtalepartner som kan bidra med refleksjoner og meninger, er høyt verdsatt ute i markedet.

4. Kundene vil utfordres
– Dette var kanskje det mest overraskende, men også vi har i økende grad registrert at kundene våre setter pris på ærlighet – at vi lytter og forstår, men også utfordrer den enkelte på valg som blir gjort. For selv om det er kunden som til slutt skal betale regningen, må du tørre å si meningen din som rådgiver, sier Nyhus.For ledelsen i SalesJobs er det en fjær i hatten å registrere at kundene mener at rådgiverne i firmaet gjør en solid jobb på de ulike områdene. I snitt delte respondentene ut karakteren 6.3, og dette er å anse som meget bra på en skala fra 1-7.–  Vi er selvsagt stolte og ydmyke over slike tilbakemeldinger, men det er viktigere å se bak tallene og jobbe videre for å bli enda bedre. Og for oss henger alt dette sammen, sier Erik Nyhus.

– Det nytter ikke å være god til å utfordre hvis du ikke gjør det med kompetanse. På samme måte hjelper det ikke å være kompetent eller ha stor forståelse, hvis du aldri bruker det til å utfordre kunden til kundens beste.

Har du spørsmål til undersøkelsen, vennligst kontakt:

Erik Nyhus
Daglig leder i SalesJobs
Mobil: 900 77 882

Ken-Robin Utvik
Partner i SalesJobs
Mobil: 926 04 175

Del gjerne: